WhatsApp
PAYLAŞ
KAYDIR

Tasarım

Mimarlık V2 olarak, aklınızdaki projeyi, kullanım, ekonomi ve verimliliği en üst seviyede tutarak, hayallerinizdeki tasarımıyla size sunmaktayız.

Tasarım

Tasarım

Tremeşeli Holding, kültürel, tarihi ve coğrafi
koşulları içinde bağlamın ve mekanın kimliğini ve
köklülüğünü, çağdaş dünyanın kaçınılmaz
talepleriyle uzlaştırma yeteneği ve bunun
sonucunda zorlayıcı bir tasarım ortaya koyma
başarısı ile büyük beğeni topluyor.
Tasarım en ince ayrıntısına kadar takip edilir,
kapsamlı bir şekilde detaylandırılır, çözülür ve
çizilir.

Bir süredir modern dünyanın yeni dürtüleri, katı
ve fiziksel olan her şeyi buharlaştırmaya, bu
dönüşümde algı ve kavram çerçevelerimizi
gevşetmeye başladı. Örneğin, teknolojideki son
yeniliklerin eklemlediği ve inanılmaz bir hızla
gelişen yeni iletişim biçimleri, yüzlerce yıldır var
olan “mesafe” kavramını deği ş tirmi ş tir.
G ü n ü m ü z d e u l a ş ı l a m a y a c a k m e s a f e ,
ulaşılamayacak yer yoktur. Modern öncesi
dünyanın kavrayış sınırlarını aşan bu dönüşümler,
bir anlamda gündelik hayatı kolaylaştırırken, aynı
zamanda yer, yerellik ve bölgecilik kavramları
etrafındaki duyguları da yozlaştırıyor ve azaltıyor.
İşte bu koşullar altında, Londra, İstanbul ve
Kıbrıs'ta bulunan TEMESALI HOLDİNG, her
projenin başlangıcında bölge, alan, yerel dokular,
kültürel ve fiziki kaynaklar konularında uzun
uzadıya müzakereler yapılmasını önemli
görmektedir. Bu doğrultuda projenin kolektif ve
psikolojik özelliklerini ortaya çıkarmak için çok
katmanlı bir okuma, araştırma ve anlama çabasına
girişilir. Tabii bu aynı zamanda sosyal, ekonomik
ve ideolojik faktörleri de içeren bir okuma. Farklı
ölçeklerde ve konularda üretim yapılan bir
mimarlık stüdyosu ortamında, her bir projenin ve
bireysel durumun spesifik sorularını belirlemek,
özel koşulları analiz etmek ve verilen durumun
çok katmanlı bir betimlemesi ile yanıtlar aramak
önemlidir.

01.

Diğer Hizmetlerimiz

İnşaat

İnşaat

İnşaat aşamaları, ağır inşaat yapılarının veya binalarının güvenli veverimli bir şekilde inşasını gerçekleştirmek için gerekli adımlardır.Büyük ticari ...

İç Tasarım

İç Tasarım

İç tasarım sürecimizde Tasarım sürecindeki ana aşamalar şunlardır:Programlama Kavramı, Geliştirme Sunumu, Tasarım ve, Dokümantasyon,Yürütme, ...

Mimari

Mimari

Projenin bir sonraki tasarım aşamasında, bilinen üsluplar, çağdaşdürtülerle hareket eden mimari akımlar ve günümüzün tasarımalışkanlıkları askıya ...

Tasarım

Tasarım

Tremeşeli Holding, kültürel, tarihi ve coğrafikoşulları içinde bağlamın ve mekanın kimliğini veköklülüğünü, çağdaş dünyanın ...

02.